Hero billede

Lejebetingelser

1) Brugerbetingelser
Lejeperioden udgør 23½ time og strækker sig fra 9.00 til 8.30 næste dag.

Der er 200 km. pr. døgn / 400 km. Pr. weekend / 1000 km  Pr. Uge / 3000 km Pr. Måned. Der betales 2,25 kr. pr. ekstra km incl. moms for VAREVOGNE og 1,25 kr. for PERSONBILER.
Kun ved særlig påtegning på kontrakten må bilen førers eller bringes uden for landets grænser.
Lejekontrakten skal altid opbevares i bilen, når denne er i brug.
Eventuelle reklamer på bilen må ikke fjernes, tildækkes eller på anden måde skjules. Parkeringsafgifter og færdselsøder betales af lejer.
I tilfælde af motorstop eller andre tekniske problemer kontaktes udlejer på TLF. +45 40 71 66 16
Afleveringsstedet er identisk med afhentningsstedet. Fabriksvej 11 4990 Sakskøbing.
Ved afhentning skal fremvises gyldigt kørerkort for lejer/fører Kørertøjet afleveres i rengjort stand og med fuld tank af brændstof som ved levering.


1) Misligholdelse
I tilfælde af lejers misligholdelse af nærværende lejekontrakt kan udlejer udøve sædvanlige misligholdelsesbeføjelser efter dansk rets almindelige regler herom herunder hæve kontrakten, foretage modregning og kræve erstatning jf. 7).
Ved forsinket aflevering betales et gebyr på 100 kr. og 100 kr. pr. påbegyndt time. Ved aflevering i urengjort stand og med mangelfuld optankning opkræves et gebyr på 100 kr. samt betaling for rengøringen/tankning af køretøjet (gebyret fratrækkes i det indbetalte depositum.
Udlejer har ret til evt. med fogderettens og politiets hjælp at foranledige tilbagetagelse af køretøjet ved konstateret misbrug i lejeperioden. Lejer vil ikke kunne gøre misligholdelsesbeføjelser gældende i tilfælde af udlejers retmæssige tilbagetagelse. Lejer kan endvidere ikke gøre misligholdelsebeføjelser gældende i tilfælde af force majeure.
Ved betalingsudeblivelse overdrages udlejers tilgodehavende til inkasso ved udlejers advokat.


3) Betalingsbetingelser
Forudbetaling af lejebeløb og depositum finder sted ved køretøjets afhentning. Betaling sker kontant eller med dankort. Den oplyste pris inkluder gældende kilometer, forsikring og moms. Depositum udgør 1500 kr.
Ved afbestilling af enhver booking senere end én uge før lejeperiodens påbegyndelse, betales én dags fuld leje. ved afbestilling af enhver form for booking samme dag som lejeperiodens påbegyndelse betales én dags fuld leje samt et gebyr på 250 kr. Ved ændring af booking betales et gebyr på 50 kr.


4) Forsikringsforhold
Køretøjet er ansvars og kaskoforsikret. Lejer kan kun opnå erstatning fra forsikringsseskabet i det omfang forsikringsselskabet anderkender sit erstatningsansvar.
Forsikringsdækningen omfatter KUN de personer lejekontrakten omfatter. Såfremt tredjemand har været fører af bilen gælder ingen forsikringsdækning i skadestilfælde og lejer og evt. medlejer/e hæfter solidarisk.
Ved skadestilfælde udfærdiges fyldig og oplysende skadesrapport af lejer, med påtegning om skyldsspørgsmålet. Skadesrapporten underskrives af de i uheldet implicerede.
Lejer er ansvarlig for enhver skade på køretøjet, hvis ikke der optages politirapport i tilfælde af ulykke.


5) Selvrisiko
Lejer og evt. medlejer/e hæfter solidarisk for selvrisikoen på 5.000 kr. for enhver skade på det lejede. Beløbet 5.000 kr. indbetales straks på kontoret.
Modregning af det indbetalte vil ske så snart skadens omfang er opgjort af forsikringsselskabet. Dette gælder hvad enten skaden kan tilegnes lejer og eller medlejer/e eller tredjemand.
Hæftelsen omfatter enhver anden aktivering af selvrisikoen, f.eks. skade på andre køretøjer, trafikanter, tyveri, anden overlast m.v.
Udlejers tilbageholdret og modregning i det indbetalte depositum gælder indtil ethvert spørgsmål omkring hæftelse for selvrisiko er afgjort, herunder forsikringsselskabets afgørelse af skyldspørgsmål.


6) Depositum
Depositum tilbageholdes i 3 bankdage efter køretøjets aflevering, og udbetaling finder sted på kontoret. Hvis depositum skal tilbagebetales via konto skal dette oplyses ved afhentning af bilen. Der opkræves et gebyr på 25 kr.
Ved enhver skade på det lejede uanset årsag er udlejer berettiget til at fortage tilbageholdret i det indbetalte depositum
Udlejer kan endvidere berettiget til at foretage modregning i det indbetalte depositum i forbindelse med beskadigelser, opkrævning af gebyrer m.v., jf. i øvrigt litra 2 og 3.


7) Erstatning
Lejer er ansvarlig for skader m.v. efter almindelige erstatningsretlige regler, jf. Færdsels og Erstatningsansvarsloven. I forholdet mellem lejer og udlejer har udlejer tilbageholdsret i det indbetalte depositum indtil en endelig ansvarsplacering er fastlagt, jf især Færdselslovens § 104 og § 108.
Lejer er endvidere ansvarlig for udlejers avance og driftstab, herunder afsavnserstatning. Det bemærkes at lejer er indforstået med, udlejer ikke er ansvarlig for evt. tab, som lejer måtte få som følge af forsinkelse opstået pga. stop.


8) Lovgrundlag og lovvalg
Lovgrundlaget for nærværende lejekontrakt er Færdselsloven og dansk rets almindelig lejelovgivning. Enhver tvist i forbindelse med nærværende kontrakt afgøres efter dansk ret ved udlejers værneting.


9) Betaling
Der kan betales kontant eller med Dankort.......

Få et skræddersyet og uforpligtende tilbud

Skal vi ringe dig op? Udfyld formularen, så ringer vi dig op hurtigst muligt, og giver dig et uforpligtende tilbud, som passer præcist til dine behov.

Ved henvendelse accepterer jeg, at MS Autoteknik ApS må kontakte mig telefonisk og over SMS. Denne formular er beskyttet af reCAPTCHA og Googles Privatlivspolitik og Servicevilkår gælder.

Indlæser kort..

Vi bruger cookies, for at forbedre din brugeroplevelse på vores hjemmeside, og for at analysere traffik. Læs mere